Psykoterapia

Psykoterapiassa tutkimme yhdessä asiakkaan elämässä esiintyviä oireita, menemme enemmän niiden taakse oleviin kokemuksiin, jotka triggeröityvät/aktivoituvat ja häiritsevät nykypäivässä. Keskeistä psykoterapiassa ovat myös asiakkaan omat voimavarat ja resilienssi, palautumiskyky. Yhdessä keskitymme psykoterapiassa siihen miten saada asiakkaalle enemmän vakaantunut ja eheä vointi.Tavoitteena on, että sinun arki ja suhde muihin ihmisiin tuntuu enemmän toimivalta, turvalliselta, tässä ja nyt olotilassa.

En skog med vitsippor på våren. Solen skiner igenom träden.

Traumapsykoterapia

Kun henkilö hakeutuu traumapsykoterapiaan, voi olla kyse yksittäisestä traumaattisesta tapahtumasta, elämän kriisistä, traumaattisesta surusta, kiintymyssuhdetraumasta tai pitkäaikaisesta lapsuuden aikaisesta traumatisoitumisesta. Terapian pituus ja tapaamisten tiheys riippuu näistä tekijöistä. Usein terapiaprosessi on pituudeltaan 1-3 vuotta, mutta se voi olla lyhyempi tai pidempi.

Henkilö kokee ja reagoi yksilöllisesti kokemiinsa kriiseihin ja traumaattisiin tilanteisiin. Myös toipuminen on yksilöllistä. Siksi hoito rakennetaan potilaan tarpeiden ja tilanteen perusteella.

Kriiseistä ja traumoista johtuvat oireet voivat rajoittaa arkea eri tasoisesti. Henkilö on voinut luoda pidemmän ajan ns. korvaavia tapoja jatkaa elämää, mutta nämä tavat voivat samanaikaisesti olla rajoittavia, estää sen että voisi elää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tyydyttävästi arjessa. Traumapsykoterapia on integratiivinen psykoterapiamuoto. Terapian alussa asiakkaan oireet kartoitetaan, kuten myös asiakkaan tähänastiset elämänvaiheet ja nykyinen kokonaistilanne. Ennen traumatyöstämistä, on tärkeää, että asiakas saa tietoa oireistaan ja psykoedukaatiota sekä toimivia työvälineitä miten paremmin säädellä tunteitaan ja vireystilojaan.

Traumaattiset kokemukset voivat aiheuttaa PTSD-oireita (Posttraumatic Stress Syndrom) tai enemmän kompleksisia PTSD-oireita, usein sisältäen kiintymyssuhdetraumaa. Kaikille ei tule PTSD:tä. Oireet, joiden vuoksi hakeutuu psykoterapiaan,voivat olla moninaisia ja vaihtelevia. Ne voivat esiintyä esim. ahdistuksena, masennuksena, mielialavaihteluina, ärtyneisyytenä, pelkotiloina, välttelynä, univaikeuksina/painajaisina, itsetuhoisina ajatuksina tai -tekoina, keskittymisvaikeuksina, kiintymyssuhde-/vuorovaikutus vaikeuksina tai takaumina(flash backs), säikkyvyyttä, muistikatkoksina lyhyiltä ja pidemmiltä jaksoilta, valppaan olona ja korkea vireystilana, suruna tai häpeänä. Eli oireet voivat olla moninaiset ja vaihtelevat.

Kehollisia oireita voi esiintyä vaihtelevina vireystiloina kehossa, kipuina tai turtana olona, huimauksena, väsymyksenä tai aistivaihteluina, vaihteluna pulsissa/hengityksessä jne.

Traumaoireet voivat vaikeuttaa elämää monella tasolla, myös rajata merkittävästi henkilön ihmissuhteita ja/tai opiskelua/työelämää. Joillakin esiintyy dissosiatiivista oireilua. Dissosiaatio on mielemme tapa suojata meitä kokemuksilta, jotka olisivat olleet meille muuten sietämättömiä. Dissosiaatio voi esiintyä esim. itsensä ulkopuolisena olotilana, epätodellisuuden tunteena, muistikatkoksina jne. Dissosiaatio voi vaihdella lyhyistä hetkistä, joita esiintyy kaikilla, siihen että henkilöllä on erillisiä sisäisiä persoonallisuuksia. Silloin puhutaan rakenteellisesta dissosiatiivisesta häiriöstä(DID).

Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorinen psykoterapia on kehoorientoitunut psykoterapia muoto, jota käytetään traumojen, kiintymyssuhdetraumojen sekä muiden oireiden hoitoon. Keho kantaa meidän kokemuksiamme ja kehossa on paljon tietoa, viestejä, joita se tuo meille psykoterapiaan. Kehon reaktiot ovat tärkeä osa traumapsykoterapiaa.

Lisää tietoa löydät Sensorimotor Psychotherapy Institutin kotisivuilta.

EMDR

Sana EMDR tulee englannin kielen sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy. EMDR on stardardisoitu psykoterapia muoto, millä voidaan vähentää oireita menneestä tapahtumasta, joka vaikuttaa negatiivisesti nykyisyydessä. Kyse voi olla traumasta, mutta myös muista psyykkisistä oireista tai fyysisen sairauden oirekuvasta, johon voi kytkeytyä voimakkaita tunteita.

Useimmiten käytetään EMDR:ssä silmäliikkkeitä, jotka aktivoivat aivojen prosessointia ja negatiivisen tapahtuman häiritsevyys vähenee. Myös muu biilateraalinen stimulaatio kuten esim. ns. perhostaputus toimii. Menetelmä pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja on Käypähoidon hyväksymä hoitomuoto PTSD.lle.

Enemmän tietoa menetelmästä löytyy mm. EMDR.fi ja EMDR.se kotisivuilla. EMDR-hoito voi olla oma erillinen hoitoprosessinsa tai sisältyä pidempään psykoterapiaan yhtenä hoitomuotona.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa tutkitaan ja hoidetaan koko perhettä, perheen dynamiikkaa ja yksittäisten perheenjäsenten oireita ja pahoinvointia.

Perheterapiassa voi olla kyse yksittäisistä käynneistä tai pidemmästä prosessista. Minä tarjoan myös vanhempainohjausta.