Nilla Ahlström, psykoterapeutti

Minulla on pitkä työkokemus ja olen psykoterapeuttina turvallisesti läsnäoleva, kuuntelen asiakasta ja olen myös aktiivinen kontaktissa tapaamisella. Yhteistyön kantavat pilarit ovat luottamus ja turvallisuus, me työskentelemme yhdessä kohti asetettuja tavoitteita. Minulla on integratiiivinen työote ja otan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Viitekehykseni terapeuttina nojaavat teoreettiseen tietoon liittyen trauman ylisukupolvisuuteen, rakenteelliseen dissosiaatioteoriaan, kiintymyssuhdeteoriaan sekä ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen.

Psykoterapiaprosessi voi olla lyhyempi tai pidempi prosessi. Usein on kyse säännöllisistä käynneistä 1-2 kertaa viikossa pidemmän ajan.Työskentelen lähinnä yli 16-vuotiaitten asiakkaiden kanssa. Psykoterapia voi olla KELAN tukema kuntoutuspsykoterapia tai sen voi käydä omakustantamana. Työskentelen myös muiden kuin traumaperäisesti oireilevien potilaiden kanssa. Olen kaksikielinen, työskentelen suomeksi ja ruotsiksi(äidinkieli).

Osallistun säännöllisesti ammatillisiin koulutuksiin ja minulla on säännöllinen oma työnohjaus.

Harrastukseni ovat luonto, perhe ja koirani.

Nilla Ahlström Traumapsykoterapeut i Borgå Porvoo

Koulutus ja kokemus

01

1991: Psykiatrian sairaanhoitaja

Valmistuin Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstituutista.

02

2003: Erityistason perhepsykoterapeutti (ET)

Valmistuin 3-vuotisesta koulutuksesta, jonka järjesti Familia/Turun Yliopisto. Olen KELA ja Valvira hyväksytty perhepsykoterapeutti.

03

1991-2015: Työkokemus ennen yksityisvastaanottoa

Minulla on pitkä työkokemus psykiatrialta erikoissairaanhoidon piiristä kaiken ikäisten potilaiden kanssa, niin yksilö kuin parien ja perheiden kanssa työskentelystä. Aloitin työt sairaanhoitajana HYKS Lastenlinnan lastenpsykiatrisella osastolla ja jatkoin uraani TYKS lastenpsykiatrisella poliklinikalla.Työskentelin siellä useammassa työryhmässä, joissa omat erityisosaamiset ja olen perehtynyt mm. neuropsykiatriaan. Työskentelin viimeiseksi ja pisimpään Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisessa työryhmässä. Kohtaamiset erikoissairaanhoidossa eri ikäisten potilaiden kanssa, joilla oli myös traumaperäisiä oireita, sai minussa heräämään halun opiskella alaa lisää. Halusin ymmärtää enemmän tästä potilaitten elämää jarruttavasta haasteesta, kyetä auttamaan asiakkaita työstämään traumakokemuksiaan.

04

2015: Vaatiavan erityistason traumapsykoterapeutti (VET)

Valmistuin 4-vuotisesta koulutuksesta, jonka järjesti Helsingin Traumaterapiakeskus/Helsingin Yliopisto. Aloitin kokotoimisena psykoterapeuttina työskentelyn 2015 ja avasin yksityisvastaanottoni Turkuun. Olen KELA ja Valvira hyväksytty traumapsykoterapeutti/yksilöpsykoterapeutti. Minulla on lisäkoulutuksia mm. EMDRstä(Traumapsykoterapiakeskus, tasot 1 ja 2), kehoorientoitunut Sensomotorinen psykoterapia koulutus, traumojen kuin myös kiintymyssuhdetraumojen hoitoon(Sensomotor Psychotherapy Institute, taso 1 och 2).

05

2023: Muutin Porvooseen, missä minun vastaanotto sijaitsee nykyään.