Nilla Ahlström

Psykoterapi i Borgå

Nilla Ahlström Psykoterapeut i Borgå

Jag är psykoterapeut, med specialisering i traumapsykoterapi, på krävande specialnivå (VET). Har lång arbetserfarenhet inom psykiatri och utbildning i EMDR, sensomotorisk psykoterapi och familjepsykoterapi.

Jag erbjuder också skolningspsykoterapi och arbetshandledning samt gör psykoterapi via distansmottagning. Jag är godkänd som psykoterapeut av FPA och Rättsskyddscentralen, Valvira.

gray stones

Steg 1

Tag kontakt genom epost eller via kontaktförmuläret.

Steg 2

Bekantningsbesök. Vi bokar 2 besök där vi bekantar oss med varandra.

Steg 3

Inledandet av terapi enligt överenskommelse.

Ett steg i taget

Från kontakt till klient

Det är viktigt att klienten får bekanta sig med psykoterapeuten och att psykoterapeuten utvärderar klientens situation och behov. Jag träffar den som söker längre psykoterapi hos mig 2 gånger innan vi tillsammans besluter om påbörjandet av psykoterapin.Vi kan boka in en telefontid först.

Mina tjänster inom

Psykoterapi

Psykoterapin kan vara kort- eller långvarig.
Ofta är det regelbundna besök 1-2 gånger i veckan en längre tid.
Terapin kan vara en FPA stödd rehabiliteringspsykoterapi eller vara på egen bekostad.
Jag är tvåspråkig, jobbar på svenska (modersmål) och finska.

Jag erbjuder även psykoterapi på distans via den skyddade Minduu nätförbindelsen, som är FPA godkänd.
Psykoterapin kan gås helt på distans eller vara enligt behov delvis på distans.

Arbets­handledning

Jag handleder psykoterapeuter i deras patientarbete och annan hälso-och sjukvårdspersonal samt personer i psykoterapiskolning. Det kan vara frågan om en enskild konsultation eller en längre process. Arbetshandledning är viktig del av upprätthållandet av välbefinnandet i arbetslivet.

Arbetshandledning är en plats att få handledning, i tillit bli hörd, få reflektera och stanna upp kring sig själv i arbetsrelaterade ärenden. 

Nilla Ahlström Terapeutti Porvoo

FPA och Valvira godkänd psykoterapeut

Som psykoterapeut är jag tryggt närvarande, lyssnar och är aktiv i kontakten under terapisessionen.

Tag kontakt

Jag svarar gärna på dina frågor och du är välkommen att fråga om terapiplatser. Du når mig bäst via kontaktformuläret eller via min e-post.

Mina kontaktuppgifter finns även på emdr.fi terapeutlista, psykoterapianammattilaiset.fi och på Psykofyysinen Psykoterapia ry terapeutlista.

Skicka epost
info@nillaahlstrom.fi

Mottagningen i Borgå

Linnankoskigatan 44 B 7, 06100 Borgå

Parkingsplatser finns längs med gatan.