Kontakt

Jag svarar gärna på dina frågor och du är välkommen
att fråga om lediga terapiplatser.

Klargörningar

Vanliga frågor angående psykoterapi

Traumapsykoterapi är en integrativ psykoterapiform, där man bearbetar traumatiska upplevelser eller kriser. Man använder sig i terapin av samtal, men även ofta metoder som EMDR och kroppsorienterad sensomotorisk psykoterapi.

Längden på psykoterapin varierar enligt klientens situation, behov och grad av symptom. Terapin kan vara kort eller lång. Vanligt är att man går regelbundet i psykoterapi 1-2 gånger i veckan i 1-3 år. Men det kan vara under en kortare tid och mera sällan. Vi gör upp en plan redan under bekantningbesöken och närmare i början av psykoterapin.

Patienterna kan ha traumatisering i olika grad, kriser, traumatisk sorg eller anknytningstrauman. Jobbar som psykoterapeut även med klienter med andra typers symptom och som familjepsykoterapeut. Jobbar på svenska(modersmål) och finska. Jobbar närmast med klienter i åldern 16 år uppåt.

Situationen varierar och du är välkommen att höra dig för om när jag kunde ha en ledig plats. Lättast når du mig via epost eller via kontaktförmuläret. Vi kan boka in en telefontid innan bekantningsbesöken.

Jag arbetshandleder psykoterapeuter i deras patientarbete samt annan hälsa-och sjukvårdspersonal. Det kan vara kortare konsultationer eller längre processer.

Tag kontakt