Nilla Ahlström, psykoterapeut

Kort om mig

Jag har en lång arbetserfarenhet och är som psykoterapeut tryggt närvarande, lyssnar på klienten och är även aktiv i kontakten under terapisessionen. Samarbetets grundpelare i psykoterapin är tillit och trygghet, att vi tillsammans samarbetar mot de mål som vi satt upp. Jag har ett integrativt sätt att arbeta och tar i beaktande klientens enskilda behov. Som psykoterapeut grundar jag mig på teorier kring generationsöverskridande trauman, dissociation, anknytningsteori samt på den psykofysiska helheten.

Psykoterapiprocessen kan vara en kort eller en lång process. Ofta är det frågan om regelbundna besök 1-2 gånger i veckan över en längre tid. Jag jobbar närmast med klienter i åldern 16 år uppåt. Psykoterapin kan vara en FPA stödd rehabiliteringspsykoterapi eller gås privat på egen bekostnad. Jag jobbar även med klienter med andra psykiska symptom än traumarelaterade. Jag är tvåspråkig och jobbar på svenska (modersmål) och på finska.

Jag deltar regelbundet i yrkesskolningar och går regelbundet i egen arbetshandledning.

Mina intressen är naturen, familjen och mina hundar.

Nilla Ahlström Traumapsykoterapeut i Borgå Porvoo

Utbildning och erfarenhet

01

1991: Sjukskötare i psykiatrisk sjukvård

Utexaminerad från Helsingfors Svenska Sjukvårdsinstitut.

02

2003: Familjepsykoterapeut på specialnivå (ET)

Utexaminerad från Familia/Turun Yliopisto. FPA godkänd familjepsykoterapeut.

03

1991-2015: Arbetserfarenhet innan privatmottagning

Jag har en lång erfarenhet av psykiatri inom specialsjukvården med klienter i alla åldrar, både med enskilda klienter, par och familjer. Började jobba som sjukskötare på HUS Barnens Borgs barnpsykiatriska avdelning och jobbade senare på ÅUCS barnpsykiatriska poliklinik. Har jobbat i olika arbetsgrupper med olika specialiteter och har erfarenhet även av neuropsykiatri. Jobbade på Rättspsykiatriska enheten för barn och unga på ÅUCS en längre tid innan jag började min privatmottagning som psykoterapeut. Möten med klienter i olika åldrar med traumarelaterade symptom fick mig att vilja förstå mera och kunna hjälpa klienter med att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

04

2015: Traumapsykoterapeut på krävande specialnivå (VET)

Utexaminerad från Helsingin Traumaterapiakeskus/Helsingin Yliopisto. Jag blev 2015 psykoterapeut på heltid och öppnade min privatmottagning i Åbo. Jag har tilläggsutbildningar bl.a. inom EMDR (Traumaterapiakeskus, nivå 1 och 2), kroppsorienterad Sensomotorisk psykoterapi i både trauman och anknytningstrauman (Sensomotor Psychotherapy Institute, nivå 1 och 2).

05

2023: Flyttade jag till Borgå, där jag har min nuvarande mottagning